Семинар лаборатории микромагнетизма

Место проведения: Гл. корпус, к. 224
Дата и время: 23 мая 2018 г., среда, 09:00

Тема доклада: History of investigation of rare-earth alloys in the M.N. Mikheev Institute of Metal Physics (доклад на конференции)
Докладчик: А.V. Korolyov

Тема доклада: Study of Sm-Co permanent magnet and its service performance. (доклад на конференции)
Докладчик: Tianli Zhang